Kontakt

Společnost železniční při DKV Česká Třebová, spolek IČ:61239691

Česká Třebová, Moravská 924, 560 02 Česká Třebová

e-mail: info@spolzel.cz

facebook : Společnost železniční Česká Třebová

 tel: 737 402 088, 606 785 236